Despre noi

INTERSEMAT SA este o societate licenţiată de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor în baza Ordinului nr. 1229/731/1025/2005, cu modificările și completările ulterioare si deţine Licenţa de Operare Nr. RO – ANPM – D.A. – 009/2011, emisă de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

INTERSEMAT SA este o societate similară celor deja existente în statele membre din Uniunea Europeană, destinată preluării responsabilităţii celor care pun pe piaţă ambalaje și deșeuri de ambalaje.

MISIUNE

Misiunea Intersemat este de:
– a asigura, pentru clienţii săi, respectarea obligaţiilor legale de raportare şi colectare
– a deveni partenerul preferat şi de încredere, în domeniul managementului deşeurilor, pentru toţi operatorii economici care pun pe piaţa din România ambalaje sau produse ambalate.
– a propune, derula şi a se implica în proiecte şi acţiuni educative, în special în cele care pun accent pe prevenirea producerii de deşeuri, incluzând în proces actanţii relevanţi.
– a îmbunătăţi în permanenţă, prin inovaţie şi transfer de experienţă, procedurile de management în sistemul naţional de colectare-reciclare a deşeurilor, în vederea atingerii ţintelor de colectare
– a contribui, prin experienţa sa directă, la îmbunătăţirea normelor legale şi tehnice în domeniu, pentru a eficientiza procesul colectării si reciclării deşeurilor şi a asigura trasabilitate şi transparenţă.

VIZIUNE

Afirmarea INTERSEMAT ca actant (operator) de referinţă în domeniul managementului deşeurilor care, prin inovaţie, eficienţă şi integrare a cetăţenilor şi companiilor responsabile alături de autorităţile centrale şi locale, colectori şi reciclatori într-un sistem coerent şi performant, care să producă rezultate măsurabile şi repetabile, în contextul sincronizării cu practicile europene din domeniu.

VALORI

Ne derulăm activitatea având ca repere urmatoarele valori:
– Calitatea, facem bine ceea ce facem;
– Hotărârea de a schimba lucruri şi a ne atinge obiectivele;
– Integritatea în interacţiunile cu terţi;
– Inovarea, dorinţa de a transforma, reorganiza, restructura, rearanja starea de fapt pentru îmbunătăţirea permanentă a performanţei societăţii reciclării, ca soluţie de dezvoltare durabilă şi respectare a drepturilor la un mediu curat al generaţiilor care ne urmează;

Ionuţ Georgescu

Ionuţ Georgescu

General Director

Liviu Petcu

Liviu Petcu

Head of Comercial

Iulian Stoicescu

Iulian Stoicescu

Public Affairs Manager

Liliana Radu

Liliana Radu

Head of Customer Care

Mădălina Radu

Mădălina Radu

Account Manager

Share This